Bulunduğunuz yer: AYVALIK

AYVALIK İlkçağda Misya, Hitit, Frig, Lidya, Ortaçağda Roma ve Yunan, 15. yüzyıldan itibaren de Türk egemenliğine girmiştir.Antik çağda bir tür yabani ayva…